INFORMACIÓ LEGAL LSSIYCE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSIICE), ANATRAC ENERGIA S.L. manifesta que el domini www.inersis.es és de propietat d’ ANATRAC ENERGIA S.L., amb CIF B55774178 i domicili social a Ctra. de la Selva, 17, Local 1, 43141, Vilallonga del Camp, Tarragona i adreça electrònica solar@anatrac.com.

Que ANATRAC ENERGIA S.L. està inscrita al Registre Mercantil de Tarragona (Tom 3198, Foli 211, Secció 8, Fulla 55599, Inscripció 1).

ANATRAC ENERGIA S.L. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació que aparegui a les seves pàgines web o presència online a les diverses xarxes socials. Amb els límits establerts a la llei, ANATRAC ENERGIA S.L. no assumeix cap responsabilitat per la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet i xarxes socials de ANATRAC ENERGIA S.L. estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet i xarxes socials de ANATRAC ENERGIA S.L. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de ANATRAC ENERGIA S.L. o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de ANATRAC ENERGIA S.L..

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin tractades sota la responsabilitat de ANATRAC ENERGIA S.L.i domicili a ( direcció de l’empresa):

  • Formulari de contacte i sol·licitud de crida les seves dades seran incorporades en el tractament de "clients i proveïdors" amb la finalitat de gestionar la relació comercial que pot existir. Les seves dades seran conservades fins que es resolgui la petició, i no seran transmeses a tercers.
  • Formulari "calcula quant estalviaries": les seves dades seran tractades amb la finalitat de contactar-lo per informar-lo sobre les possibles millores del seu consum elèctric i realitzar-li un estudi. Les seves dades no seran comunicades a tercers i es conservaran fins a 30 dies després de la seva sol·licitud d’estudi.
  • Les dades de correu electrònic facilitades per a l’enviament d’informació comercial seran utilitzades exclusivament per a aquesta finalitat sempre a previ consentiment per vostè i podent sol·licitar la baixa de les comunicacions en qualsevol moment. Les seves dades no seran comunicades a tercers i conservades fins que no sol·liciti la baixa.

En qualsevol cas, podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es realitzin a Ctra. de la Selva, 17, Local 1, 43141, Vilallonga del Camp, Tarragona, o bé, enviar un correu electrònic a solar@anatrac.com. Així mateix, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de ANATRAC ENERGIA S.L.. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, les seves pàgines, la seva presència a xarxes socials, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els enllaços ("hipervincles") establerts des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrit o organisme dependent, són propietat exclusiva d’aquesta llevat que expressament s’estableixi uns altra cosa.

Totes les denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualssevol producte o servei oferts i reflectits en aquest lloc web, són marques comercials degudament registrades per ANATRAC ENERGIA S.L.per les seves subsidiàries i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut del mateix per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’ordenament jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques comercials de tercers es destaquen convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de ANATRAC ENERGIA S.L. l’ús que l’usuari pugui portar a terme referent a aquest respecte, essent l’única responsabilitat sobre la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web i xarxes socials. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o eliminar la informació, contingut o advertències d’aquest lloc web sense l’autorització prèvia per escrit de ANATRAC ENERGIA S.L..

ANATRAC ENERGIA S.L. no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari és el propietari del mitjà en el qual es grava el software. ANATRAC ENERGIA S.L. posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el software. Si l’usuari transfereix software d’aquest lloc web al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu idioma o un altre codi o idioma.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’usuari, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal i sempre que aquesta submissió sigui possible, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent, pogués correspondre-li.

AVÍS COOKIES

Els informem que per a un correcte funcionament del web www.inersis.es, propietat i responsabilitat de ANATRAC ENERGIA S.L. el sistema de navegació utilitza algunes dades de navegació ( "Cookies") per poder oferir un servei més personalitzat als usuaris de la web. Les "cookies" són petits arxius de text que el navegador guarda quan es navega per pàgines web i aplicacions. Es pot obtenir la informació de l'adreça IP que utilitza l'ordinador per connectar-se a la pàgina web, l'adreça URL de la pàgina web sol·licitada, l'hora de la connexió i altres paràmetres relatius a sistema operatiu de l'entorn informàtic de l'usuari. Aquesta informació tan sols es recull per identificar la sessió amb l'objectiu de facilitar l'anàlisi de la pàgina web.

ANATRAC ENERGIA S.L. en el seu web tan sols utilitza "cookies" pròpies de l'servei ofert per Google Analytics; que és un servei d'estadístiques de pàgines web que ofereix Google, Inc. Google Analytics recull informació de l'equip de l'usuari per obtenir informes sobre l'activitat de l'aplicació; guardant la informació emmagatzemada en servidors dels Estats Units. En tot cas, en el supòsit que es captin dades de caràcter personal- en aquest cas tan sols la Ip d'accés; els informem que aquestes seran tractades i incorporades en el fitxer "Màrqueting" responsabilitat de ANATRAC ENERGIA S.L.

La finalitat d'aquest fitxer és el control i gestió dels usuaris que interactuen a la web i altres mitjans de l'empresa i la informació que s'obté d'ells. D'acord el que disposa la normativa de protecció de dades, si desitja exercitar els drets d'accés, rectificació o supressió, la limitació de l'tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades es pot adreçar a: Ctra. De la Selva , 17, Local 1, 43141, Vilallonga de Camp, Tarragona. Així mateix podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

S'informa l'usuari que Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la llei, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la direcció d'IP de l'usuari amb una altra dada de què disposen, i per tant ho faran totalment de forma anonimitzada. Per refusar o eliminar aquesta "galeta" es pot consultar la següent adreça:

http://www.google.com/intl/ca/policies/privacy/


http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html

DESACTIVACIÓ I BLOQUEIG DE LES COOKIES

En qualsevol cas, l'usuari pot habilitar l'opció del seu propi sistema de navegació per no permetre la instal·lació de cookies; sense que en cap cas ANATRAC ENERGIA S.L. pugui ser responsable que la inhabilitació de Cookies comporti que alguns dels serveis que ofereix aquesta web no funcioni correctament. En els següents enllaços, podrà trobar instruccions que l'ajudaran a configurar els paràmetres dels principals navegadors més utilitzats.

Internet Explorer https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/t5/Cookies-y-cach%C3%A9/Habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-web-utilizan/ta-p/13811
Safari https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES
Safari https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES
Safari para IOS (Iphone, IPad): http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_es&locale=es_es
Chrome para Android: https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es

Per a més informació sobre les cookies i la seva manera de deshabitarlas segons el seu sistema de navegació pot consultar els següents links: www.aboutcookies.org i http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1 En cas contrari, i havent informat ANATRAC ENERGIA SL de l'ús de cookies, i sense que aquestes hagin estat inhabilitades implica que l'usuari dóna el seu consentiment a l'tractament de dades per Google en la forma que preveu aquesta avís i per a les finalitats descrites. En cas de dubte o de qualsevol comentari, es pot adreçar a ANATRAC ENERGIA S.L. a través dels seus mitjans d'atenció a el públic.

DADES GENERALS

ANATRAC ENERGIA S.L.

Ctra. de la Selva, 17, Local 1, 43141, Vilallonga del Camp, Tarragona
Telf. +34 977 594 138

INSCRIPCIÓ AL REGISTRE MERCANTIL

ANATRAC ENERGIA S.L. està inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona (Tom 3198, Foli 211, Secció 8, Full 55599, Inscripció 1).

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓ FISCAL

CIF B55774178